Nursery Schedule

Sunday, August 19, 2018

 8 a.m:  April Vowell

 Sun. Sch: Brandi Carr

 10:30 a.m: Lance & Lora Dawkins

 Children's Church: Derrick & Ashlie McEwen

 

Sunday, August 26, 2018

 8 a.m: Amy Webb

 Sun. Sch: Lisa Gjerde

 10:30 a.m: Jason & Natalie Powell

 Children's Church: Susan Barlow

 

Sunday, September 2, 2018

 8 a.m:  Cherish Brown

 Sun. Sch: Brandi Carr

 10:30 a.m: Christina Schultz & Susan Rollins

 Children's Church: Jon & Becky McCraw

 

 

 Sunday, September 9, 2018

 8 a.m:  Maggie Giles

 Sun. Sch: April Forrester

 10:30 a.m: Andy & Shirley Hicks

 Children's Church: Delaina McCraw